دانشنامه مصور پستانداران
دانشنامه مصور پستانداران

دانشنامه مصور پستانداران

نشر سایان
قیمت: ۵۵۰,۰۰۰ ریال

بخشی از کتاب:

... انسان فقط یکی از شاید ده میلیون گونه یا نوع جانوری جهان است. ما کنار بعضی جانوران آسوده نیستیم. گاهی-مثلا در مورد ماری بی­آزار یا حلزونی لزج - دلیلی برای این حس نداریم...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین