دار فانی
دار فانی

دار فانی

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب سومین مجموعه شعر صابر قدیمی است؛ شامل ۲۶ شعر طنز در ۸۷ صفحه و برای اولین بار در سال ۹۶ توسط انتشارات فصل پنجم به چاپ رسیده است. این کتاب ژانر اجتماعی دارد و به نقد موضوعات مختلف می‌پردازد. شعری از این کتاب را می‌خوانیم:
سفرۀ ما خالی‌ست، سفره‌ها را بخوریم؟
چیست فرمان شما، می‌خوری یا بخوریم؟
یاد دادند به ما، خودکفایی خوب است
خودمان را بزنیم، خودمان را بخوریم
فرش کرمان شده‌ایم، منفعت در این است
هی لگدمال شویم، روز و شب پا بخوریم
شب فقط سرما داشت، با همان سرکردیم
هرچه از شب مانده، صبح فردا بخوریم
از عدالت دیشب، سهممان را دادند
سهممان را ببریم، یا همین جا بخوریم؟


مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین