خوشه های تمشک
خوشه های تمشک

خوشه های تمشک

نشر ایهام
قیمت: ۳۳۰,۰۰۰ ریال

نثر ادبی از دیرباز تا کنون از بخش‌های مهم ادبیات فارسی بوده است. بسیاری از حرف ها را نمی توان در شعر زد و نویسنده یا شاعر برای بیان کردن بسیاری از مسائل روی به نوشتن نثر می آورد. علی صلاحی نژاد در این کتاب تنها و تنها از عشق صحبت کرده است. از تمام زوایا به آن نگاه کرده و با ادبیات احساسی و عاشقانه‌ی خود، سعی بر معرفی عشق به عنوان تنها نجات‌دهنده‌ی انسان دارد.
این کتاب شامل ۳۷ قطعه نثر ادبی است که در ۱۶۳ صفحه توسط انتشارات ایهام به بازار عرضه شده است.

با هم بخشی از این کتاب را می خوانیم:

انسان یک‌ بار عاشق می‌شود. یک صدا و یک نگاه، دلش را می‌لرزاند و تنها یک نفر را می‌تواند از ته دل ببوسد. فقط یک بار پری رؤیایی هر مردی سر راهش می‌آید. همچنان که هر زن به یک مرد از ته دل لبخند می‌زند. خوشبختی یار نایابی است که فقط یک‌بار از آسمان می‌بارد و لابه‌لای آدم‌های شهر ظهور می‌کند. ما تنها یک‌ نوبت اجازه زندگی کردن داریم. وقتی‌که خوشی درست پشت در خانه منتظر ماست و یا از دور برایمان دست تکان می‌دهد نباید به خوشبختی‌مان پشت پا بزنیم، به آن پشت یا بی‌محلی کنیم که آن‌وقت بی‌لیاقتی و بی‌ظرفیتی‌مان را ثابت کرده‌ایم. شانس فقط یک‌بار درِ خانه را می‌زند. کم‌طاقت است، صبر و قرار ندارد، منتظر نمی‌ماند باید حواسمان جمع زندگی باشد. باید گوش‌به‌زنگ باشی، در زد، در را باز نکردی، می‌رود. زندگی منتظر هیچ‌کس نمی‌ماند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین