خواسته گاری
خواسته گاری

خواسته گاری

نشر آموت
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

خواسته گاری، مجموعه ای از ۱۴ داستان به هم پیوسته است که راوی تمامی آنها دختر نوجوانی است که موقعیت های پیش آمده در امر خواستگاری مردان مختلف از خودش برای ازدواج را به زبانی طنز آمیز روایت کرده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین