در خواب من جا می مانی
در خواب من جا می مانی

در خواب من جا می مانی

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " در خواب من جا می مانی" به تالیف آقای احسان چوبدار می باشد که در اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط انتشارات آثاربرتر و در ۱۰۸ صفحه به چاپ رسید .
این کتاب در برگیرنده ی اشعار سپید اقای چوبدار می باشد. شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
هر بار که قطار
ایستگاه را تَرک می‌کند،
بیش از آنکه به مسافرانی بیاندیشم
که به خانه باز می‌گردند،
به مسافرانی می‌اندیشم
که از خانه دور می‌شوند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین