خشت به خشت
خشت به خشت

خشت به خشت

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

" چاپ دوم"

"خشت به خشت" گزیده غزل حیدریغمای خشتمال نیشابوری‌ست که توسط شاعر جوان "پیمان طالبی" انتخاب شده است و در مدت زمان کوتاهی به چاپ دوم رسیده است در بخشی از مقدمه این کتاب که به قلم گردآورنده نوشته شده است می‌خوانیم:

چه می‌توان گفت آنجا که کلمات در ابیات یغما می‌درخشند و هنوز هرم آنها را از زمانی که در کنار هم نهاده شده‌اند می‌توان حس کرد. یغما ماند چون شعرش ماندنی بود. چون شعرش نشات گرفته از درون بود و از دل می‌‎آمد. از بند بند جان. گوشی که از کودکی شاهنامه و امیر ارسلان را با ولع شنیده باشد، به یقین همانگونه حماسی خواهد سرود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین