خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد
خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

خداوند فقط نامه های عاشقانه را جواب میدهد

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب، دفتری از اشعار نزار قبانی به ترجمه اصغر علی‌کرمی است که انتشارات فصل پنجم آن را چاپ و منتشر کرده است. اصغر علی کرمی دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب است. وی شاعر است و با المان های شعری به خوبی آشناست و همین ترجمه های او را زیباتر کرده است. کتاب شامل ۸۰ صفحه است و در سال ۹۵ منتشر شده است.

هرکس ادعاکند
از دریای چشمانت
ماهی کوچکی گرفته
دروغ گفته است
هرکس ادعاکند که
فهمیده چه عطری می زنی
و یا آدرس مردی را که برایش نامه می نویسی را پیدا کرده
دروغ گفته است

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین