خانه هفت شیروانی
خانه هفت شیروانی

خانه هفت شیروانی

نشر نیلوفر
قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ ریال

حتی شكست‌های هاثورن جالب‌تر از موفقیت اكثر نویسندگان است. كندوكاو او در طبیعت و عواقب گناه و بیگانگی موجب آن شد تا نسل‌های گذشته گاهی آثار او را بیمار گونه توصیف كنند. اما كامو، سارتر و كافكا ما را مهیای فهم آن‌ها كردند. آن صحنه از خانه ۷ شیروانی كه كلیفورد سعی می‌كند با بیرون پریدن از پنجر كمانی شكل به جمعیت خیابان ملحق شود، هم فلسفه وجودی را القاء می‌كند هم رویه ضد واقع‌گرایی داستان را.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین