خاما
خاما

خاما

نشر آموت
قیمت: ۵۱۰,۰۰۰ ریال

کتاب خاما از یوسف علیخانی حکایت آشنایی است که به زبان تازه ای از درد سخن میگویید.عاشقانه ای غمگین اما نه از جنس ماتم.عاشقانه ای رویایی اما نه آنقدر دور از ذهن.عاشقانه ای آرام اما نه آنقدر یکنواخت.رمان خاما عاشقانه ای است که از دل جنگ و خون بیرون کشیده شده است که شاید کمتر شینده و خوانده باشیم.
خاما روایتی از کردهایی را تعریف میکند که رضاخان آنها را به ارسباران تبیعد میکند.جرم آنها مبارزه علیه ترک های کشور ترکیه در حاشیه کوه های آرارات بود.اکنون آنها در این تبعیدگاه چیزی جز خودشان ندارند.با وجود همه این ملال ها و درد های حک شده بروی ذهن و قلبشان،باز هم عاشق میشوند و دل میبازند.در این میان خلیل جوانی است که باب و دایه ای جسور و شریف دارد و خامایی که معشوقه است.عشق خلیل و خاما در این تبعیدگاه شنیدنی است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین