به خاطر قاب های خالی دیوار
به خاطر قاب های خالی دیوار

به خاطر قاب های خالی دیوار

نشر آثار برتر
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " به خاطر قاب های خالی دیوار " اشعار سپید الهام صالحی می باشد که توسط انتشارات آثاربرتر و در ۱۱۹ صفحه در پاییز ۹۹ به چاپ رسیده است. شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

جوری با من رفتار کن
انگار که دیگر برنمی‌گردم
مهربان باش بامن
مثل دعاهای مادرم باش
در حق کسی که ترکش کرده بود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین