حاشیه ای بر مبانی داستان
حاشیه ای بر مبانی داستان

حاشیه ای بر مبانی داستان

نشر نیماژ
قیمت: ۱۹۰,۰۰۰ ریال

ابوتراب خسروی بی اغراق تأثیرگذارترین رمان ها را در کارنامه ی ادبی خود داشته و توانسته است فرم های بدیع و روایت های خلاقانه ای در داستان ها و رمان هایش ارائه کند و چه کسی بهتر از نویسنده ای تا بدین پایه مجرب برای انتقال تجربه های نغز داستان نویسی اش. بایست دقت کرد خسروی تئوری پردازی نیست که گزاره های غیرعملی و انتزاعی صادر کند، او رمان نویسی ست بسیار موفق و در عین حال بسیار مسلط بر نظریه های ادبی و اگر در خصوص مبانی داستان نویسی حاشیه پردازی و نظرورزی می کند، به طور دقیق ما به ازاهایش را می شناسد و می تواند خواننده را پابه پا راهبری کند تا با مداقه هایش تصویری روشن، یگانه و راهگشا از جهان داستان و داستان نویسی به دست دهد. این کتاب شامل ۱۵ فصل است، فصل های گیرا و پیش برنده ای همچون شکل نوشتن و «خیال» و «ماهیت داستان» ، «موضوع روایت» ، «زاویه دید» ، «چگونگی شکل گیری داستان» و « گفت و گو در داستان » و....
« داستان نویس با استفاده از واژه ها، هارمونی ای از اصوات ، شخصیت ها و وقایع در مکان های موازی با جهان واقعیت ایجاد می کند تا آن ها به رفتار اندیشه ی منتج به خلاقیت ادبی اش درآید. در واقع تأثیری که اثر در مواجهه با مخاطب مرتبط با اثر ایجاد می کند، ایجاد معنایی است که نویسنده در هنگام خلاقیت به آن اندیشیده و این همان استراتژی اثر است. بنابراین استراتژی نویسنده ایجاد معنایی متناسب با تاکتیک مورد اجرای اوست.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین