جمعه کشی
جمعه کشی

جمعه کشی

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

"چاپ دوم"

جمعه کُشی گزیده ترانه هنرجویان کارگاه ترانه مهدی ایوبی، ترانه سرای نام آشنای روزگار ماست، این کتاب به کوشش پوریا نره‌ای و آیه مرادی گردآوری شده و در زمان کوتاهی به چاپ دوم رسیده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین