جمجمه های خاکستری
جمجمه های خاکستری

جمجمه های خاکستری

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " جمجمه های خاکستری " جدیدترین کتاب فرشته ابوئی مهریزی می باشد که در ۷۳صفحه در بهار ۱۴۰۰ توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انتخاب شده است که باهم می خوانیم:

از هر گوشه
انسانی بی دهان
سکوت را فریاد می زند
شاید این همان دردی ست
که درمانش درد کشیدن است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین