جستاری در باب معنا
جستاری در باب معنا

جستاری در باب معنا

نشر کوله پشتی
قیمت: ۴۲۰,۰۰۰ ریال

نشانه شناسی پژوهشی بر حیاتی‌ترین مشخصۀ آگاهی انسان، توانشی برای آفرینش و به کار بردن نشانه‌هایی مانند واژه‌ها و نمادها برای اندیشیدن، برقراری ارتباط، تأمل، گسترش و اندوختن دانش است. جستاری در باب معنا به عنوان راهنمایی برای نگره و اصول اساسی نشانه‌شناسی، با کاوش و توصیف روندها، ایده‌ها و فرم‌های بنیادین نشانه شناسی طراحی شده است. این نوشتار که دیباچه‌ای در این زمینه است، در واقع این رشتۀ مطالعاتی پیچیده را برای خوانندگان علاقمند ساده و قابل درک کرده است.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین