با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است
با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است

با تو اين ترانه‌ها شنيدني‌ است

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

شامل ترانه‌های شاعر در موضوعات عاشقانه می‌باشد
قالب :ترانه
نوع :شعر بزرگ سال
موضوع :عاشقانه
تعداد صفحه :۱۵۲
سال نشر :۱۳۹۰
نوبت چاپ :۳

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین