تهران ۵۷
تهران ۵۷

تهران ۵۷

نشر نگاه
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

شال، اون شال سرخ تو
موج، موج موی تو
نرم ترین حادثه
چه زیباست… دور روی تو …!!
آفرین به آخرین … شاهکار روی تو،
توی اوج سادگی،
چه زیباست… اندوه تو …!!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین