تنهایی نهنگ
تنهایی نهنگ

تنهایی نهنگ

نشر مایا
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

خواب دیدم یه ماهی تشنه
داره چشماتو خواب می بینه...
از نگاهت سوال می پرسه
در جوابش سراب می بینه...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین