تقدیر آینه شکستن نیست
تقدیر آینه شکستن نیست

تقدیر آینه شکستن نیست

نشر آثار برتر
قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر "تقدیر آینه شکستن نیست" در ۸۰ صفحه و توسط انتشارات آثاربرتر به چاپ رسیده است. این مجموعه در قالب شعر آزاد و یک بخشی تحت عنوان " چند روایت ناگزیر" به چاپ رسیده است.
شعر زیر از همین مجموعه انخاب شده است که باهم می خوانیم:
شاهد باش
آن ساعتِ ممنوع که سپیده را بر شانه به خاک می‌برم
گرسنگی می‌مکد از پستو
کودکی که لبهات شیوه داشت.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین