تصمیم شعرم عاشقانه است
تصمیم شعرم عاشقانه است

تصمیم شعرم عاشقانه است

نشر نزدیک‌تر
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

- از متن کتاب -

من در کجا دیدم تو را یادم نمی‌آید
دیدم تو را چشمان من، بر هم نمی‌آید

اهل کدامین عالمی؟ اهل بهشتی؟
زیبایی ات اصلا به این عالم نمی‌آید

از آن زمانی که تو را دیدم عزیزم
خوشحالم و دیگر سراغم غم نمی‌آید

غم با تبارش با تمام شکل هایش
طوفانی و رگباری و نم نم، نمی‌آید

خیلی به چشمانم صمیمی آشنایی
من در کجا دیدم تو را، یادم نمی‌آید

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین