تجملات اشتراکی
تجملات اشتراکی

تجملات اشتراکی

نشر مرکز
قیمت: ۴۶۵,۰۰۰ ریال

کتاب "راس" نوعی نقشه برداری به موقع و دقیق و بس مفید از کمون پاریس است. این کتاب کوچک نوعی حکایت تمثیلی است درباره ی زمان و مکانی دیگر اما راستش نه درباره ی گذشته از آن حیث که گذشته است، بلکه همانند اکثر حکایت های تمثیلی بیشتر درباره ی امکان انواع دیگر کنش در زمانه ی خود ماست و...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین