تجربه زیباشناختی
تجربه زیباشناختی

تجربه زیباشناختی

نشر ایجاز
قیمت: ۱۸۰,۰۰۰ ریال

پاسخ‌هایی لذتبخش یا ناخوش‌آیند به جهان هستند که بر خصلت عینی یا تخیل بنیاد جهان متمرکز شده‌اند. چنین‌ پاسخ‌هایی واکنش یا پاسخی را پیش فرض می‌گیرند که مقرر است آشنایی ناشی از ادراک حسی با شی عینی مورد پرسش یا درگیری تخیلی (و نه مطلقا زبان‌شناختی و توصیفی) با شی مذکور را جهت ببخشد. اگر نامی برای این نوع پاسخ نداشتیم، مطمعنا نامی جعل می‌کردیم. اما واقعیت این است نامی در اختیار داریم؛ زیباشناختی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین