تا صبح بسوزد
تا صبح بسوزد

تا صبح بسوزد

نشر سوره مهر
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

انگار در عزای خودش گریه می کند
شعری که پا به پای خودش گریه می کند
گم کرده در غبار خودش را که این چنین
دنبال ردّپای خودش گریه می کند
دارد دلش برای خودش شور می زند
با ذکرِهای های خودش گریه می کند
هر بیتْ روضه ایست که آتش گرفته است
هر بیتْ در رثای خودش گریه می کند
حالا که قطعه قطعه شده پیکر غزل
با خون واژه های خودش گریه می کند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین