تا سر زلف عروسان سخن
تا سر زلف عروسان سخن

تا سر زلف عروسان سخن

نشر چشمه
قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ ریال

دولت‌آبادی در این کتاب گزیده‌ای از مهم‌ترین متون منثور فارسی از قرن سوم تا قرن دوازدهم هجری را پیش رویِ مخاطبان قرار داده است. داستان «کیومرث و پادشاهی او» از کتاب «تاریخ طبری» محمد بن جریر طبری و «قصه یوسف» از «تفسیر طبری» دو داستان افتتاحیه کتاب است. این دو متن متعلق به قرن سوم هجری هستند.
.
دولت‌آبادی در مقدمه کوتاه خود بر این کتاب نوشته است: «این به‌گزین سخن پارسی به چند انگیزه فراهم آمد در گذر سالیان؛ نخست توجه بیشتر به نثر ــ نوشتار، دیگر توجه به شیوه روایی گزیده‌ها. دو دیگر نگاهکی هرچند گذرا به پراکنده‌هایی از تاریخ ــ اسطوره، همچنان که به ما رسیده است از برکت پژوهش اهل دانش و تحقیق. استادانی که مدیون ایشانیم به اعتبار هموار کردن دشواری‌های کار پژوهش در یکصد سال هنوز جاری. پس از دیگر انگیزه من در این فراهم، ادای دین است به یکایک آموزگارانی که کتب منبع این گزینه‌ها را ویراسته پیشِ روی ما نهاده‌اند؛ و دیگر این‌که مگر این دفتر را نشانی باشد وانهاده پیش نگاه جوانانی که چون به من می‌رسند، اشاره می‌کنند به ادبیات قدیم پارسی؛ و با ایشان بگویم نشانه‌هایی از آن در این دفتر فراهم شده است.»

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین