تا تو در این خیابان ها گم نشوی
تا تو در این خیابان ها گم نشوی

تا تو در این خیابان ها گم نشوی

نشر نگاه
قیمت: ۱۷۵,۰۰۰ ریال

دفترچه تلفنی که بی‌وقت پیدا می‌شود ریتم کند روزهای گرم تابستان کهن سالی ژان داراگان را به هم می‌ریزد. ژیل اتولینی، شانتال گریپی، گی تورستل و آنی آستران… آنی آستران نام زنی است که ناخواسته از بین تمامی نام‌ها و نوشته‌ها از هزارتوی پرونده‌ای جنایی سر بیرون می‌آورد و مثل یک چراغ قوه نور می‌اندازد به قسمت تاریکی از زندگی ژان داراگان، همان قسمتی که او موفق شده بود تمام این سال‌ها در تاریک‌خانه فراموشی حبس‌شان کند. و این قصه شرح جستجویی است برای به یاد آوردن آنی.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین