تا بهار صبر کن باندینی
تا بهار صبر کن باندینی

تا بهار صبر کن باندینی

نشر افق
ناموجود

مؤلف: جان فانته

مترجم: محمدرضا شکاری

اسوو باندینی تک و تنها رنج می‌کشید _ آن هم نه با بدنی پردرد: بدتر از آن، با روحی پردرد. کجای دنیا می‌شد دردی بزرگ‌تر از درد روح پیدا کرد؟
تا بهار صبر کن، باندینی نخستین عنوان از چهارگانه‌ی درخشان جان فانته با ترجمه‌ی محمدرضا شکاری، داستان فقر، خیانت و هویت ایتالیایی-آمریکایی است؛ داستانِ رویارویی پسرکی نوجوان با دشواری‌ها و حقایقی که به او تحمیل می‌شود؛ و داستان امید به روزهای بهتر.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین