بی حسی موضعی
بی حسی موضعی

بی حسی موضعی

نشر نیلوفر
قیمت: ۴۸۰,۰۰۰ ریال

رمان بی حسی موضعی اثر دیگری از گونتر کراس نویسنده آلمانی برنده نوبل ادبی سال ۱۹۹۹ است. مجله نیویرک تایمز در رابطه با این کتاب این گونه می نویسد:
" بی حسی موضعی – اثر یکی از چیره دست ترین نویسندگان معاصر غرب – یا برای خوانده شدن معترض مان می شود و یا این که باید بی سوادی فرهنگی خود را قبول کنیم. گراس، همان نویسنده ای است که هنوز می تواند با جوانان حرف بزند. کتاب، نکاتی در خورتأمل را در این وضعیت غیر عادی ارائه می کند. ماحصل کار، طبع آزمایی جانانه ای است که خیال ما را توأمان از حیات و سلامت آسوده می کند."

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین