بی تفاوتی در نور زرد
بی تفاوتی در نور زرد

بی تفاوتی در نور زرد

نشر نگاه
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

دوست داشتن تو
تحمل زندگی را آسان کرده
رنج توأمان دوری و دیدن آدم‌ها را

دوست داشتن تو
قانع‌ام کرده از تمام زندگی
به دیوان حافظ
و گوشۀ دنجی در دیلمان

دوست داشتن تو
شکر نعمت‌های خداست . . .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین