بی‌پناه
بی‌پناه

بی‌پناه

نشر چشمه
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

«بی‌پناه»‌ ماجرای زندگی زنی میانسال به نام ماری است که در یک منطقه دورافتاده از جنگلی در فرانسه زندگی می‎کند. این زن زندگی یکنواخت و خالی از لذتی را پشت سر گذاشته و اکنون افسرده است اما زمانی که دو پناهنده در همسایگی او مستقر می‌شوند زندگی‌اش تغییر می‌کند. پناهندگانی که از خاورمیانه و آفریقا به آن منطقه آمده بودند و رویای مهاجرت به انگلیس و ساختن زندگی جدید را داشتند. ماری با آن‌ها هم‌صحبت می‌شود و ارتباط خوبی برقرار می‌کند و کمک کردن به آن‌ها حس و حال خوبی برایش فراهم می‌کند اما این خوشی نیز پایدار نخواهد ماند...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین