بیست اثر از چخوف
بیست اثر از چخوف

بیست اثر از چخوف

نشر جمهوری
قیمت: ۳۰۰,۰۰۰ ریال

چخوف یکی از برجسته ترین داستان کوتاه نویس ها و نمایشنامه نویس های جهان است، او در زمان حیاتش نزدیک به ۷۰۰ اثر نوشت. در این کتاب ما بیست اثر ار داستان های کوتاه چخوف را انتخاب کرده و چاپ کرده ایم. داستان هایی نثل ملخ، عزاداری، شکارچی، از عشق، ترانه خوان و داستان های دیگر. این کتاب در ۱۰۰۰ نسخه و در ۲۸۰ صفحه توسط نشر جمهوری چاپ شده است.
بخشی از کتاب را با هم بخوانیم:
این سایه های تیره که بر روی آب شناورند، سایه نیستند. بلکه خیال و خاطره اند، پس بهتر این است که همه چیز را از یاد ببریم، بمیریم و به صورت رویا و خاطره درآییم. این آب های مسحورکننده و پرتلالو، این آسمان بی انتها این سواحل ماتم زده و غمگین همه با ما از پوچی زندگی می گویند و از وجود چیزی والا، ابدی و پرجذبه. این ها از گذشته ی بی اهمیت و پر رخوت می گویند، از آینده ی بی معنا، و حتی همین شب پر رمز و راز و غیرقابل تکرار که به زودی به آخر می رسد و به خاطره ها می پیوندد ... پس به چه دلیل زندگی می کنیم ؟

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین