بیان اندیشه در موسیقی
بیان اندیشه در موسیقی

بیان اندیشه در موسیقی

نشر نگاه
ناموجود

مؤلف: سیدنی فینکلشتاین

مترجم: محمدتقی فرامرزی

اين كتاب، پژوهشي است درباره تكامل معنای موسيقی. تاريخ نيست، ولي ضرورتاً بايد موضوع را به شيوه‎ای تاريخی بررسی كند و تصوری از چگونگی جذب تجربه‎ها، مسايل و انديشه‎های نو با دخالت موسيقی در ذهن خواننده بيافريند.جز مختصر بحثی كه درباره سرچشمه‎های موسيقی می‎شود، در اين كتاب، موسيقی اروپا در ۵۰۰ سال گذشته و مسايل موسيقی در آمريكای امروز بررسی می‎شود. اين، با داستان تمام و كمال موسيقی خيلی فاصله دارد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین