بهشت دسته جمعی
بهشت دسته جمعی

بهشت دسته جمعی

نشر نیماژ
قیمت: ۲۴۰,۰۰۰ ریال

«بهشت دسته‌جمعی» کتاب ِ شازده‌کوچولوهایی است، آمده از سیاره‌ای در جنوب پایتخت. سیاره‌ی پارچه‌فروشان، بساط‌های کنارگذر و نشئگان ِخمار ِساکن پیاده‌رو، چشم‌های ستاره‌دار و تن‌های بامرام و کوفته. سیاره‌ی دروازه‌ی غار، خیابان مولوی تهران. کودکانش داستان‌ها نوشته‌اند چون مرواریدهایی بر دندان‌های سیاه ِکلان‌شهر. دل ِکودکی را چلانده‌اند و خون ِمعصوم و بالغش را جریان داده‌اند به جمله‌ها و داستان‌هایشان، توی دست‌هایی خوشحال و کوچک روبه‌رویمان گرفته‌اند.
———————————————————————————
_ می‌خرین خانوم؟ آقا؟ کتاب دارم. کتاب ِماست. خودمان نوشته‌ایمش.
این کتاب را باید خرید‌. جلدها از آن را باید داشت و هدیه‌ها باید داد از آن.
چرا که این راه، نوری رنگی است و به کودکانِ افتاده و ایستاده بر زانو، جان می‌دهد که با فانوس‌ها که بر دوش گرفته‌اند، راه و چاه را بشکافند و بنویسند.
هر جلد از این کتاب را که از دستان و شاخه‌هایشان بگیریم، قلب کوچک انسانی را به آینده‌اش روشن داشته‌ایم.
باشد تا کودکان دیگرمان هم فانوس ِ قلم، فرهنگ و کتاب بردارند و نسلی دیگر نوشته آید‌.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین