بغض قناری ها
بغض قناری ها

بغض قناری ها

نشر نگاه
قیمت: ۳۶۰,۰۰۰ ریال

تمام بغض قناری ها
صداتو ترسونده
اجاق کینه ی پاییزی
گلاتو سوزونده
تو اون ستاره ی خاموشی
که خواب تو رو برده
پیام سرخ شقایق ها
تو قلب تو مرده

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین