برای من آفتابگردانی بیاور
برای من آفتابگردانی بیاور

برای من آفتابگردانی بیاور

نشر فصل پنجم
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

این کتاب مجموعه اشعار جمعی از شاعران ایتالیا از جمله چزاره پاوزه است. این مجموعه توسط اثمار موسوی زاده ترجمه و در سال ۹۵ به همت انتشارات فصل پنجم چاپ ومنتشر شده است. کتاب شامل ۱۲۸صفحه است. شعری از این کتاب را با هم می‌خوانیم:
سپیده‌دمان تو همواره باز می‌گردی
شعاع بامداد با دهان تو نفس می‌کشد د
ر انتهای راه‌های تهی چشمان تو فروغی تیره،
قطرات دلنشین صبحدم بر فراز تپه‌های تاریک.
گام و نفس تو چون نسیم سحرگاه
خانه‌ها را غرقه می‌سازد
شهر به خود می‌لرزد
سنگ‌ها عطر می‌پراکند
تو زندگی و بیداری هستی.
ای ستاره گمشده در روشنایی سپیده‌دم مژگان نسیم از گرمی،
ای نفس
شب پایان گرفته است تو روشنی و صبحی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین