بدون فلسفه گیسو بباف
بدون فلسفه گیسو بباف

بدون فلسفه گیسو بباف

نشر سوره مهر
قیمت: ۱۴۰,۰۰۰ ریال

محدود کن مرا و مجال مرا بگیر
سنگی بزن، جسارت بال مرا بگیر
یاغی ترین، بتاز و به فتحم قیه بکش
شرق و جنوب و غرب و شمال مرا بگیر
شمس منی، بیا یقه ام را بگیر و بعد
جادو بخوان و جاه و جلال مرا بگیر
چشمی بریز بر من و اقبال کور من
پلکی بزن دوباره و فال مرا بگیر
تا جز تو را به ذهن و زبانم نیاورم
لالم کن و تمام خیال مرا بگیر
نه ... نه ... نیا به شعر من و بی خیال من
اصلاً مرا کنف کن و حال مرا بگیر

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین