بایگانی ادبی پلیس مخفی
بایگانی ادبی پلیس مخفی

بایگانی ادبی پلیس مخفی

نشر ثالث
قیمت: ۸۲۰,۰۰۰ ریال

کتابی که خواندنش برای هرکس که می‌خواهد تیره‌ترین اوقات ادبیات روسی را دریابد ضروری است.
ساندی تلگراف

آزاد کردن حقیقت از یک گور منجمد.
ایندپندنت

چه مرگ‌های زیادی، چه داستان‌های ناگفتة زیادی.
هرالد اسکاتلند

افشای هراس و تراژدی؛ و بیدار کردنِ حافظة ملتی که به زور خاموش شده بود.
آلن بولد

پرتوافکنی بر تاریکخانة تاریخ و یافتن گنج پنهان لوبیانکا.
ایرنا ماریناک

تاریخچة آزار و شکنجة ادبا و نویسندگان روسی به دست استالین و پلیس مخفی‌اش؛ کتابی که خواندنش را به همه توصیه می‌کنم.
سایمن سیبیگ مانتیفوری

شنتالینسکی فقط با قدرتِ شخصیتش توانست بایگان‌های پلیس مخفی شوروی را ترغیب کند که پرده از رازها، قصه‌ها و دست‌نوشته‌های فراموش‌شده در لوبیانکا بردارند.
اسپکتیتور
جذاب و آموزنده.
ساندی تایمز

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین