بازیکن مخفی
بازیکن مخفی

بازیکن مخفی

نشر چشمه
قیمت: ۴۶۰,۰۰۰ ریال

از متن کتاب:
من چمن نیستم، خبرچین و آدم‌فروش هم نیستم. این کتاب را به‌خاطر پول ننوشتم. خیلی هم خوش‌شانس بوده‌ام که از یک زندگی بی‌نظیر فوتبالی لذت برده‌ام. این کتاب را مثل خیلی از فوتبالیست‌های دیگر به کسی هم هدیه نمی‌کنم.
نام من در هیچ کجای این کتاب وجود ندارد؛ این کار را نمی‌توانم بکنم، چرا که دلیلی آشکار دارد. در هر فصل این کتاب به اندازه چهار دادخواست حقوقی جای شکایت وجود دارد و من نمی‌خواهم شغل فوتبالی‌ام را به‌خاطر فوتبال از دست دهم.
در هر کجای این کتاب، که نامی از من در آن است، صرفا با این هدف بوده که خواسته‌ام با الهام از جمله «همواره حقیقت را بگویید» واقعیت‌ها را آن‌گونه بیان کنم که از من انتظار می‌رود. یک فوتبالیست درجه یک هرگز نمی‌تواند ذره ای از آنچه را که می‌داند و دیده است فاش کند؛ که اگر چنین کند پنج دقیقه بعدش را نخواهد دید...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین