این کتاب بوی نان می دهد
این کتاب بوی نان می دهد

این کتاب بوی نان می دهد

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر این کتاب بوی نان می دهد در دو بخش قارسی و انگلیسی به تالیف آقای خرمالی می باشد که توسط انتشارات آثاربرتر در سال ۱۳۹۸ به چاپ رسیده است . با هم بخشی از شعر این مجموعه را می خوانیم:
دعا کردم
خدایا به زندانیان بال بده
یادم رفت
اینجا پرنده ها را شکار می کنند.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین