این ادامه، داستان دارد
این ادامه، داستان دارد

این ادامه، داستان دارد

نشر ایهام
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

"این ادامه، داستان دارد" اولین مجموعه شعر شاعر جوان، جواد افرا است. شاعر در اشعار موزونش، اگرچه تلاش داشته تا ذهنیاتش را در اشعار بلند و قالب بلندی همچون ترکیب‌‎بند پیاده کند، اما در واقع او را باید یک غزل‌سرای موفق دانست. تعابیر زیبا و بیان لطیف شاعر در مسائل عاشقانه، مخاطب را دچار لذتی عجیب می‌کند. توانایی شاعر در خلق تصاویر نو و ادغام فضای سنتی و مدرن در بسیاری از اشعار این کتاب، مخاطب را به دنیایی تازه از غزل دعوت می کند. در بخش پایانی کتاب نیز با چند ترانه ی بسیار خوب به قوت همان غزل های ابتدایی کتاب، روبرو می شویم که نشان از توانایی شاعر در سرودن شعر محاوره دارد.
این کتاب در ۸۰ صفحه توسط انتشارات ایهام به چاپ رسیده است.

با هم بخشی از یک شعر این کتاب را می‌خوانیم:

کوچ کرد ابری سفید از دشت خشک آسمان
من سراغش را گرفتم از خودم از این و آن

نامه دادم گرچه از او بی‌نشانی داشتم
نامه دادم به تمام آدرس‌های جهان

آمد و خرناسه‌ی خنجر شبیخون زد به من
آمد و در بستر این زخم خوابید استخوان

صبح شد از پنجره خورشید را دیدیم ما
جوجه‌ای زرد و طلایی توی حوض کهکشان

گفتمش سبحانک، صبحانه را آماده کرد
زرده‌ی خورشید را پیچید لای ابر و نان

چای را می‌ریخت به نابودی‌ام زل می‌زد از
حبه‌ی قندی که می‌انداخت توی استکان

بغضم این مستأجر خوب و قدیمی در گلو
ضامن آهی کشید و منفجر شد ناگهان...
.
.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین