اینجا ترانه ها به باران نشسته اند
اینجا ترانه ها به باران نشسته اند

اینجا ترانه ها به باران نشسته اند

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " اینجا ترانه ها با باران نشسته اند " نخستین کتاب شعر سرکار خانم بتی کبیری می باشد که توسط انتشارات آثاربرتر و در ۵ صفحه به چاپ رسیده است.
قالب اشعار سپید می باشد .شعر زیر از همین کتاب انتخاب شده است که باهم می خوانیم:
عاشقانه و آرام
تمام ساحل را
در کنارت قدم زدم.
این شعر
زیباترین خواب من بود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین