اینان
اینان

اینان

نشر فصل پنجم
قیمت: ۶۰,۰۰۰ ریال

این کتاب اولين مجموعه غزل نیما درویش است که در چاپ اسفندماه ٩٥ چاپ و منتشر شد. اینان یک مجموعه غزل رواییعاشقانه در ۴۸ صفحه است. در این مجموعه ۳۴ غزل می‌خوانیم.
شعری از این کتاب:

صبح وقتی خنده‌اش با آینه خو می‌کند
آفتاب از آه سردم سینه پهلو می‌كند

هر كجا او قصد دارد روسری را وا كند
باد آن اطراف بیش از حد هیاهو می‌كند

شك من گل كرده، مي‌خواهم بدانم اینكه شیخ
در قنوتش عطر دامان كه را بو می‌كند؟

قصه‌ی شب گریه‌هایم را نمی‌گویم ولی
سرخی چشمان من دست مرا رو می‌كند

چند موسی در دلم دارم كه پیشش عاجزند
یک نفر دارد مرا با چشم جادو می‌كند

تا نیاندازد خراشی بر دل آهوی خود
شیر عاشق با غم تنهاییش خو می‌كند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین