ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد
ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد

ایمان بیاورید به تمدید فصل سرد

نشر نیماژ
قیمت: ۸۰,۰۰۰ ریال

تن تنم به یاد تو تنبور می‌زند!
امشب دلم برای خودم شور می‌زند!

تنها نه من! کلاغ سر تیر برق نیز
با سیم‌ها به یاد تو تنبور می‌زند!

در باغچه نسیم به یادت تلوتلو
گیلاس را به حبّه‌ی انگور می‌زند!

یک دسته گل به نام تو پرچم گرفته است
یک دسته گل به یاد تو شیپور می‌زند!

همراه من که بوسه‌ی نزدیک می‌زنم
مهتاب نیز بوسه‌ای از دور می‌زند!

وقتی که مات چشم توام پلک‌های تو
چون موج روی دریا هاشور می‌زند!

امشب تنم به یاد تو تنبور می‌زند
اما تن تو نغمه‌ی ناجور می‌زند!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین