ایما
ایما

ایما

نشر سوره مهر
قیمت: ۱۳۰,۰۰۰ ریال

این مجموعه شامل تعدای از غزل های سجاد سامانی با موضوعات عاشقانه و آیینی است.

اندوه جهان چیست ؟ تویی داغِ یگانه
دلسوختگان را چه به اندوه زمانه ؟
بر شانه بیفشان و مزن شانه به مویت
بگذار حسادت بکند شانه به شانه
زخم تبرت مانده ولی جای شکایت
شادم که نگه داشته ام از تو نشانه...

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین