اگر قرار آمدن داری بیا
اگر قرار آمدن داری بیا

اگر قرار آمدن داری بیا

نشر نیماژ
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ ریال

تنهایی
بی‌نهایت
شعر
بی‌وطن
و انسان
تنهاست
خودم را بر می‌گزینم
سرانجام
تا تنهایی‌ام عظیم‌تر شود

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین