اگر حقیقت این باشد
اگر حقیقت این باشد

اگر حقیقت این باشد

نشر آموت
قیمت: ۴۱۰,۰۰۰ ریال

نویسنده ی تازه کاری به نام لوون اشلی که در شرایط مالی سختی به سر می برد به منظور کامل کردن کتاب نویسنده ی معروف، وریتی کرافورد، که در یک سانحه دچار آسیب شده است، به استخدام همسر او، جرمی، درمی آید. لوون که برای انجام وظیفه اش نیاز به خواندن یادداشت های وریتی دارد، در دفترچه ی روزانه او با رازی مگو مواجه می شود. لوون در ابتدا تصمیم به پنهان نگه داشتن این راز می گیرد اما پس از اینکه دل به جرمی می بندد، همه ی توانش را برای وادار کردن جرمی به خواندن اتوبیوگرافی وریتی به کار می گیرد. شاید با این کار مهر او را به دست آورد.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین