به انسان می گفتند اندوه
به انسان می گفتند اندوه

به انسان می گفتند اندوه

نشر آثار برتر
قیمت: ۱۱۰,۰۰۰ ریال

مجموعه شعر " به انسان می گفتند ، اندوه " به تالیف استاد حمیدرضا شکارسری در انتشارات آثاربرتر ، در سال ۱۳۹۷ و در ۶۵ صفحه به چاپ رسیده که در برگیرنده ی اشعار کوتاه این شاعر می باشد.شهر زیر از همین مجموعه انتخاب شده که با هم می خوانیم:
انسان‌های نخستین شاعر بودند
به كوه می‌گفتند، بلند
به رود می‌گفتند، روان
به باد می‌گفتند، پرنده
به دشت می‌گفتند، وسیع
و احتمالا به انسان می‌گفتند، اندوه!

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین