اندیمشک و کوچه های قدیمی مهر
اندیمشک و کوچه های قدیمی مهر

اندیمشک و کوچه های قدیمی مهر

نشر مایا
قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ ریال

می آیی
به شیوه ی نسیم
و به قانون سبزینه
و
می رویی از خاک.
پیشانی بهار
از هُرم نفس هایت شکفته می شود
باغ چشمم
به رنگ بهار لاله خیز
وقتی از جاده ی بیست و سوم بهار
عبور می کنی

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین