انجمن شاعران مرده
انجمن شاعران مرده

انجمن شاعران مرده

نشر نیماژ
قیمت: ۲۹۰,۰۰۰ ریال

به خاطر این‌که روزی غذای کرم‌ها خواهیم شد. چون شماری محدود از بهار و تابستان و پاییز را تجربه خواهیم کرد. باورش سخت است اما روزی از نفس خواهیم افتاد، تن‌مان سرد خواهد شد، و خواهیم مُرد. به چهره این مردهای جوان نگاه کنید، آیا چشمان‌شان مثل شما پر از امید نیست؟ حالا بگویید این امیدها و لبخندها کجا رفته‌اند؟ حالا هر کدام، غذای گل‌های نرگس شده‌اند! به زمزمه‌شان از پشت قاب عکس‌ها گوش کنید که از ورای گذشته با شما حرف می‌زنند."
"دم را غنیمت بشمار...
زندگی‌ات را فوق العاده کن...."

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین