امروز روز پیروزی توست
امروز روز پیروزی توست

امروز روز پیروزی توست

نشر قطره
قیمت: ۵۲۰,۰۰۰ ریال

من مایلم شما را به توانایی‌های بالقوه‌تان معرفی کنم...
در کتاب امروز روز پیروزی توست، به مدت ۹۹ روزِ فراموش‌نشدنی، شما مایک را خواهید داشت، مربی موفقیت فردی‌تان، مربی‌ای که به گونه‌ی بی‌رحمانه‌ای صادق و رک و صریح است. مایک با استفاده از شیوه‌ی برقراری ارتباط مستقیم و نیرومند به شما کمک می‌کند منبع‌ها و توانایی‌های نهان درونی‌تان را کشف و از آن‌ها استفاده کنید، توانایی‌هایی که شاید شگفت‌زده‌تان کنند. شما فقط با روزی سه یا چهار صفحه خواهید دید که بزرگ‌ترین امیدها و رؤیاهای‌تان نه تنها ناممکن نیستند، بلکه محتمل نیز هستند و روز به روز احساس خواهید کرد که قدرت درونی‌تان بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود. فکرهای لحظه به لحظه‌ی شما از وضعیت مغلوب به وضعیت نیرومند جابه‌جا می‌شود و رویکردهای شما مثبت‌تر خواهند شد. .

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین