اقلیت
اقلیت

اقلیت

نشر سوره مهر
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰ ریال

«این کتاب مشتمل بر سی و هفت قطعه شعر در قالب‌های نو و غزل است. اقلیت» یکی از مجموعه های متفاوتی است که در چند ساله اخیر توانسته جانی به آیینه غبار گرفته بازار کتاب به خصوص در حیطه شعر و شاعری ببخشد. با بررسی کتاب می توان به چهار عنصر اصلی کتاب یعنی ۱- عاطفه، ۲- تخلیل، ۳- زبان، ۴- آهنگ پی بردکه لازمه جذابیت و زیبایی شعر می شود.

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین