اشک شمع
اشک شمع

اشک شمع

نشر مایا
قیمت: ۹۰,۰۰۰ ریال

آنان که تو را به گریه وادار کنند
آنان که زمین و آسمان تار کنند

آنان همه سود خود در این غم بینند
آنان همه هستی تو انکار کنند

مولفین و انتشارات
تمامی نتایج پروفایل‌ها
رویدادها
تمامی نتایج رویدادها
در ویترین
تمامی نتایج ویترین